ЦЕНОВНИК ЗА РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ

СРНДАЋ

Лов срндаћа,трофеј било које вредности + месо 20.000,00 динара
Дозвола за лов 4 изласка (јутро,вече-јутро,вече) 1.000,00 динара
Коришћење службене Ладе Ниве - дневно 2.500.00.динара
Коришћење службене Ладе Ниве - по километру 50.00 динара
Срнеће месо у кожи 400,00 динара

 

Напомена:

Планом су предвиђена 20 срндаћа по горе наведеним условима за одстрел ван комерцијале за првих

20 ловаца који се пријаве до 31.03.2023.године и изврше авансну уплату од 10 000,00 динара.

Авансна уплата враћа се само у колико се за 4 узастопна изласка која су предвиђена не види ни једно грло срндаћа.

 

ДИВЉА СВИЊА

Дозвола за лов на дивље свиње - појединачни лов (дозвола се вади недељно, важи 7 дана) 500,00 динара
Дозвола за групни лов за дивљу свињу по ловцу за два дана  250,00 динара

 

Ветеринарски преглед плаћа се накнадно.

Дозволе за лов свих врста ситне дивљачи и предатора се не

Ценовник се примењује од 15.04.2023. год.

 

ЦЕНОВНИК ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ЛОВ

СРНА

Комерцијални лов срндаћа - трофеј 30.000,00 динара
Срнеће месо у кожи 400,00 динара
Цена за агенцијски лов срндаћа - трофеј 35.000,00 динара
Водич у лову - по дану 1.500,00 динара
Организација лова - једнократно 1.500,00 динара

 

ДИВЉА СВИЊА - ТРОФЕЈ ВЕПРА

До 17,90 цм 15.000,00 динара
Од 18,00 цм до 19,90 цм  25.000,00 динара
Од 20,00 цм до 21,90 цм 40.000,00 динара
Преко 22,00 цм 80.000,00 динара
Одстрелна такса за назиме до 50 кг 2.000,00 динара
Одстрелна такса за назиме преко 50 кг и крмаче 4.000,00 динара
Месо дивље свиње у кожи по килограму 250,00 динара
Организација лова - једнократно 2.000,00 динара
Водич у лову по дану 1.500,00 динара
Коришћење службеног возила - дневно 5.000,00 динара
Коришћење службеног возила по километру 100,00 динара

 

Ветеринарски преглед се плаћа накнадно

 

ЛОВ ШЉУКЕ

Шљука, одстрел 4.500,00 динара
Водич у лову по дану 1.500,00 динара
Организација лова по дану 1.500,00 динара

 

ЛОВ ПРЕПЕЛИЦЕ

Препелица, одстрел и месо 500,00 динара
Организација и водич по дану 1.500,00 динара

 

Ценовник се примењује од 15.04.2023. год.

 

ЦЕНОВНИК ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ЛОВ ЕВРОПСКОГ ЈЕЛЕНА

У ЛОВИШТУ "ЦРНИ ТИМОК"

1. до 2,49 кг 30.000,00 динара
2. од 2,50 - 3,99 кг 60.000,00 динара
3. од 4,00 - 4,99 кг 90.000,00 динара
4. од 5,00 - 5,99 кг                                                     + 300,00 дин/10 грама 100.000,00 динара
5. од 6,00 - 6,99 кг                                                     + 550,00 дин/10 грама 130.000,00 динара
6. од 7,00 - 7,99 кг                                                     + 550,00 дин/10 грама 185.000,00 динара
7. од 8,00 - 8,99 кг                                                     + 880,00 дин/10 грама 240.000,00 динара
8. од 9,00 - 9,99 кг                                                  + 1.500,00 дин/10 грама 330.000,00 динара
9. преко 10 кг                                                         + 3.300,00 дин/10 грама 480.000,00 динара

 

Водич у лову дневно - 1.500,00 динара

Организација лова једнократно - 1.500,00 динара

Одстрел Шилаша (до 2кг) - 8.000,00 динара

Одстрел кошуте и телета - 5.000,00 динара

Цена меса у кожи без утробе главе и ногу - 300,00 дин/кг

 

Ценовник  примењuje se од 15.04.2023.год

 

ЦЕНОВНИК СИТНЕ ДИВЉАЧИ

1. Зец 3.000,00 динара
2. Фазан 1.500,00 динара
3. Дивља патка - кржуља 500,00 динара
4. Дивља патка - глувара 900,00 динара
5. Дивљи голуб - гривнаш 500,00 динара
6. Гугутка 120,00 динара
7. Гачац 600,00 динара
8. Јастреб кокошар 600,00 динара
9. Сива врана 600,00 динара
10. Сврака 600,00 динара

 

 

ЛОВ ПРЕДАТОРА

1. Вук 60.000,00 динара
2. Шакал 4.000,00 динара
3. Лисица 2.500,00 динара
4. Дивља мачка 2.500,00 динара
5. Куна белица 1.200,00 динара
6. Куна златица 1.200,00 динара
7. Јазавац 1.200,00 динара

 

 

ЦЕНЕ УСЛУГА У ЛОВУ

1.  Тумач - преводилац - дневно 3.500,00 динара
2.  Погонич - носач - дневно 1.500,00 динара
3.  Изнајмљивање ловачког пса 1.500,00 динара
4.  Организација обуке ловачког пса  1.500,00 динара
5.  Коришћење терена за обуку ловачког пса 1.500,00 динара
6.  Пратилац у обуци ловачког пса 1.500,00 динара